Bergen Judo Klubb

Litt om judo

chiba-jigoro-kano-educator-and-father-of-judo-218107

 

Judo er en moderne kampsport og kampsystem som stammer fra Japan. Den ble grunnlagt av Jigoro Kano i 1882 som en metode for fysisk, mental, og moralsk utvikling. Judo, som betyr «den myke veien» eller «den milde veien», fokuserer på å bruke motstanderens kraft mot dem selv, heller enn å møte kraft med kraft.

 

Her er en liten introdukjsonvideo til judo! 

 

 

Historie

Grunnleggelse og tidlig utvikling:

 • Jigoro Kano var en japansk pedagog og idrettsleder som utviklet judo ved å kombinere elementer fra tradisjonelle jiu-jitsu-stiler med nye konsepter.
 • Kano åpnet den første judoskolen, Kodokan, i Tokyo i 1882.
 • Kano integrerte judo som en del av det japanske utdanningssystemet, og det ble snart en populær idrett i Japan.

Internasjonal utbredelse:

 • Judo ble introdusert til Europa og USA tidlig på 1900-tallet.
 • Det første verdensmesterskapet i judo ble holdt i Tokyo i 1956.
 • Judo ble en olympisk idrett for menn i 1964 under sommer-OL i Tokyo, og for kvinner i 1992 i Barcelona.

Utvikling de siste årene

Teknisk og konkurransemessig utvikling:

 • I de siste tiårene har det vært en økt vekt på konkurransejudo, med et fokus på å utvikle mer effektive og dynamiske kast og grep.
 • Regelendringer har blitt innført for å gjøre sporten mer attraktiv for både utøvere og seere, som å begrense bruk av visse teknikker og oppfordre til aktiv kamp.

Global vekst og popularitet:

 • Judo har fortsatt å vokse globalt, med flere nasjoner som deltar i internasjonale konkurranser enn noen gang før.
 • Store judonasjoner som Japan, Frankrike, Russland, og Brasil har sett en økning i både utøverbasen og medaljefangsten i internasjonale mesterskap.
 • Det har vært økt innsats for å fremme judo som en livslang idrett for alle aldre, med fokus på helse, selvforsvar, og personlig utvikling.

Digitalisering og teknologi:

 • Bruken av teknologi som videoanalyse og datastyrt treningsprogrammering har blitt mer utbredt blant topputøvere og trenere.
 • Sosiale medier og streamingtjenester har gjort det lettere for judo-fans å følge med på konkurranser og utviklingen i sporten.

Samfunns- og kulturpåvirkning

Integrering i skolesystemer og samfunn:

 • Flere land har integrert judo i skolesystemet for å fremme fysisk aktivitet og disiplin blant unge.
 • Judo brukes også i ulike samfunnsprosjekter for å fremme sosial inkludering og redusere vold.

Parajudo:

 • Judo for funksjonshemmede, kjent som parajudo, har også utviklet seg, med egne mesterskap og deltakelse i Paralympiske leker.

Judo fortsetter å være en dynamisk og voksende sport som ikke bare tilbyr fysisk og mental utvikling for sine utøvere, men også spiller en viktig rolle i å fremme internasjonalt samarbeid og forståelse.

Portrait_of_late_Mr._Kano

Judo.. Mer enn en sport…

Jigoro Kano, grunnleggeren av judo, hadde en visjon om at judo skulle være mer enn bare en sport; han så på det som en omfattende metode for fysisk, mental og moralsk utvikling. Kanos mål var å skape en disiplin som kunne bidra til individets helhetlige vekst og til samfunnets velferd.

Judo som en livsfilosofi

Fysisk utvikling:

 • Kano mente at judo skulle bidra til bedre fysisk helse gjennom systematisk trening. Øvelsene i judo utvikler styrke, fleksibilitet, balanse og utholdenhet.

Mental utvikling:

 • Judo trener også sinnet ved å kreve konsentrasjon, raske beslutninger og strategisk tenkning. Kano trodde at disse mentale ferdighetene kunne overføres til andre områder av livet, som arbeid og studier.

Moralsk og etisk utvikling:

 • Kano vektla viktigheten av verdier som respekt, ydmykhet, ærlighet og ansvar. Judo-utøvere lærer å respektere sine motstandere og trenere, samt å følge et strengt etisk kodeks.
 • Kano introduserte konseptet «Jita-kyoei» (gjensidig nytte og velstand) som en kjerneverdi i judo. Han mente at trening og samarbeid i judo kunne bidra til å bygge bedre samfunn ved å fremme samarbeid og forståelse mellom mennesker.

Pedagogisk tilnærming

Inkludering i utdanningssystemet:

 • Kano var en pioner i å integrere judo i det japanske utdanningssystemet. Han trodde at judo kunne spille en viktig rolle i oppdragelsen av ungdom, ikke bare som en fysisk aktivitet, men som en vei til personlig utvikling og karakterbygging.

Livslang læring:

 • Kano oppmuntret til kontinuerlig læring og selvforbedring gjennom hele livet. Han så judo som en disiplin som kunne tilpasses alle aldersgrupper, og mente at det aldri var for sent å begynne med judo eller å fortsette å lære.

Judo som et verktøy for fred og forståelse

Internasjonalt samarbeid:

 • Kano ønsket at judo skulle være et middel til å fremme internasjonalt samarbeid og forståelse. Han reiste mye og jobbet for å spre judo globalt, og brukte judo som et verktøy for å bygge broer mellom ulike kulturer og nasjoner.

Samfunnsbygging:

 • Kano så også på judo som en måte å bygge bedre samfunn på. Han oppmuntret til bruk av judo i samfunnsprosjekter for å redusere kriminalitet, fremme sosial inkludering og forbedre livskvaliteten for utsatte grupper.

 

Jigoro Kano skapte judo som mer enn bare en kampsport. Hans visjon var at judo skulle fungere som en omfattende metode for utvikling på flere nivåer: fysisk, mentalt, og moralsk. Gjennom prinsippene om gjensidig nytte og kontinuerlig selvforbedring, ønsket Kano at judo skulle bidra til å skape bedre individer og samfunn. Dette helhetlige synet på judo som en livsfilosofi og pedagogisk verktøy har hatt en varig innflytelse på sporten og dens utøvere over hele verden.

“If there is effort, there is always accomplishment.”

 Kano Jigoro

Lyst å prøve judo?